Skip to main content

Membres

Coneix el nostre equip

Oscar Folchi Riera

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliva – CEU. Any 2003 i membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 29141.

Àrees: Mercantil i societari; processal; concursal; penal; immobiliari, construcció i urbanisme; consultoria econòmica i financera; joc en línia.

Susanna Blasco i Esteller

Economista

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la UOC i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, a l’especialitat de Tributació. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya, núm. Col. 11473.

Àrees: Tributari-fiscal i comptable.

Beatriz González Tribó

Advocada

Llicenciada en Dret i màster en Pràctica Jurídica i Procediment. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 27190.

Àrees: Dret Societari i Contractació mercantil; Dret Civil àrea de la Construcció, registral immobiliari i Contractes; Dret Successori.

Alisa Likhacheva

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabral l’any 2018 i màster Universitari en Accés a l’Advocacia per la Universitat de Barcelona l’any 2020. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 45520.

Àrees: Mercantil i societari; civil; immobiliari, estrangeria, dret internacional privat. Especialitzada en l’assessoria a empreses i particulars a l’àmbit del dret civil i administratiu.

Carmen Batlle Pifarré

Graduada Social

Especialista en dret laboral i seguretat social.

María José Exposito Exposito

Economista

Llicenciada en Ciències Econòmiques i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Num. Col 14.257.

Àrees: Fiscal-Contable.

Alejandro Blanco Faraudo

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1988 i membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 15833.

Àrees: Mercantil, Penal, Processal.

Albert Díaz Fernández

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 29790 i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, núm. Col. 2604.

Àrees: Dret laboral, civil i concursal. Administrador concursal des de l’any 2011.

Oriol Celestino Martínez

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. 2002. Oficial habilitat de Procurador. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 31185.

Àrees: Dret de Família, Menors i Dret internacional. Especialitzat en l’assessoria a empreses i particulars en l’àmbit del Dret civil i administratiu, la mobilitat internacional de persones i treballadors, el Dret internacional privat i el Dret d’estrangeria.

Juan José Folchi Bonafonte

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1970. Oposicions a Advocat de l’Estat 1974. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, núm. Col. 11217.

Àrees: Mercantil i societari; civil; processal; concursal; contenciós administratiu; joc en línia.

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència