Skip to main content

Extrangeria

Oferim assessorament jurídic complet i assistència integral en qüestions d’Estrangeria a ciutadans estrangers.

L’equip de professionals d’UNIÓN LEGAL està especialitzat en l’atenció a ciutadans procedents de Rússia i RP Xina.

Comptem amb col·laboradors nadius d’ambos països que ens permeten oferir una atenció personalitzada i completa als nostres clients.

Àmbits d’actuació
 • Llei d’emprenedors: Autoritzacions de residència i treball; visats; assessorament integral per a la compra d’immobles a Espanya (verificació de càrregues de les finques, redacció de contractes privats de compravenda, preparació d’escriptures i assistència a Notaria, tramitació d’imposts i inscripció en el Registre de la Propietat).
 • Expedients d’agrupament familiar.
 • Informe governatiu per a estança de menors.
 • Sol·licituds de residència per arrelament social, laboral i/o familiar.
 • Sol·licitud de Residència per circumstàncies excepcionals.
 • Sol·licitud de Residència no lucrativa.
 • Autorització inicial de residència i treball per compte propi i aliè.
 • Modificació i renovació d’autorització de residència i treball.
 • Sol·licitud i renovació de la targeta de familiar de comunitari.
 • Reagrupament en règim comunitari.
 • Modificació de targeta de familiar comunitari a règim general.
 • Sol·licitud i renovació de targeta d’estada per estudis.
 • Autorització de treball per estudiant.
 • Sol·licitud d’autorització de retorn.
 • Sol·licitud de N.I.E de no resident.
 • Tramitació d’Expedients de nacionalitat.
 • Expedients de matrimoni civil.
 • Inscripció de matrimonis celebrats fora d’Espanya.
 • Recursos contra denegacions de sol·licitud de nacionalitat.
 • Recursos contra denegació d’inscripció de matrimoni.
 • Cartes d’invitació.
 • Legalització de documents al Ministeri de Justícia i al Ministeri Espanyol d’Afers Exteriors.
 • Postil·la i legalització per via diplomàtica de documents espanyols per a tràmits a l’estranger.
 • Traducció de documents estrangers per Intèrpret Jurat.
 • Convalidació de llicències de conducció.
 • Al·legacions contra la proposta d’expulsió.
 • Recursos d’alçada, reposició i extraordinaris de revisió a qualsevol òrgan de l’Administració.
 • Recursos Contenciós-Administratius a qualsevulla instància judicial espanyola.
 • Sol·licitud d’homologació, convalidació i reconeixement de títols universitaris.
Àrees que cobreix Unión Legal

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència