Skip to main content

Dret processal

Estem especialitzats en els diferents procediments existents, els diversos ordres i jurisdiccions: civil, penal contenciós - administratiu, laboral i constitucional.

Àmbits d’actuació
 • Litigis relatius a la contractació civil i mercantil.
 • Judicis en matèria d’arrendaments.
 • Conflictes societaris.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Conflictes relatius al contractes d’agència i distribució.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Processos d’execució de sentències.
 • Judicis executius i judicis hipotecaris.
 • Mesures cautelars.
 • Procediment monitori i canviari.
 • Processos internacionals.
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials i altres títols estrangers.
 • Responsabilitat mèdica.
 • Processos en matèria de Dret successori.
 • Separacions, divorcis i nul·litats.
 • Arbitratge i execució de laudes arbitrals.
 • Mediació en conflictes derivats del Dret de Família i/o successions.
 • Procediments de mesures en relació amb els fills menors d’edat. Reclamacions d’aliments, tuteles, custòdia compartida.
 • Divisió judicial de l’herència.
 • Procediments Penals de tota índole.
 • Tot tipus de procediments en la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.
 • Procediments Judicials en la Jurisdicció social.
Àrees que cobreix Unión Legal

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència