Skip to main content

Dret civil

L’equip de professionals d’UNIÓN LEGAL assessor i intervé en tota classe d’assumptes en matèria de dret privat.

Àmbits d’actuació
 • Redacció o revisió de contractes de tota classe (compravenda, arrendament, obra i servei, etc.).
 • Separacions i divorcis, fixació de pensions i rendes.
 • Acords, particions i liquidacions.
 • Preparació i fonamentació d’escrits de tota classe i, en tot cas, fixació de l’estratègia prèvia a l’inici de les acciones corresponents.
 • Responsabilitat Civil General.
 • Responsabilitat Contractual.
 • Responsabilitat extracontractual
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions per Accidents de Tràfic.
 • Reclamacions de deute.
 • Drets reals de gaudi, garantia i adquisició.
 • Reclamacions relatives a Consumidors i usuaris (incloem reclamacions a entitats financeres relatives a participacions preferents, subordinades, clàusules sòl, etc.)
 • Planificació successòria, assessorem en tots aquells aspectes relatius a l’àmbit successori, com són els tràmits encaminats a l’obtenció de la declaració d’hereus i partició, legítimes, llegats, substitucions hereditàries, revocació i/impugnació del testament.
Àrees que cobreix Unión Legal

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència