Skip to main content

Àrees

Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals amb una àmplia experiència en la matèria

Dret mercantil i societari

Dret civil

Dret fiscal – comptable i financer

Dret processal

Dret concursal

Dret penal

Dret laboral

Dret administratiu i contenciós administratiu

Dret immobiliari i urbanístic

Consultoria econòmico-financera

Extrangeria

Joc on-line

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència